computer traag met opstarten en bestanden openen

Algemeen over alle Windows versies.

Moderator: MandersOnline

Plaats reactie
tjenma
Beginner
Beginner
Berichten: 11
Lid geworden op: di 15 nov 2005, 18:14
Locatie: Losser

computer traag met opstarten en bestanden openen

Bericht door tjenma » ma 25 aug 2008, 16:18

Mijn computer wordt steeds trager. Hoe kan ik dit verhelpen?
Ik hoop dat ik er een hoop van leer.
Groeten
Tjeerd

Dit is mijn logfile
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
Scan saved at 16:14:36, on 25-8-2008
Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\System32\smss.exe
C:\Windows\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\SYSTEM32\wininit.exe
C:\Windows\system32\csrss.exe
C:\Windows\system32\services.exe
C:\Windows\system32\lsass.exe
C:\Windows\system32\lsm.exe
C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe
C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Windows\system32\SLsvc.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMYPRT.EXE
C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpWareSE4.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Windows\ehome\ehtray.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
C:\Windows\System32\spoolsv.exe
C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
C:\WINDOWS\SYSTEM32\taskeng.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE
C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
C:\Program Files\mst software\mst Defrag\mstDfrgS.exe
C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
C:\Windows\system32\oodag.exe
C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe
C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\WINDOWS\SYSTEM32\taskeng.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
C:\Windows\system32\UI0Detect.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Windows\explorer.exe
C:\Users\Gebruiker\Downloads\HiJackThis_v2.exe
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http:\\www.startpagina.nl
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon
O4 - HKLM\..\Run: [CanonMyPrinter] C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon
O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpwareSE4.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
O4 - HKLM\..\Run: [SSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot
O4 - HKLM\..\Run: [SPAMfighter Agent] "C:\Program Files\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - .DEFAULT User Startup: ogalegit.cmd (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - (no file)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - (no file)
O9 - Extra button: MS-KB - {8b2d996f-b7d1-4961-a929-414d9cf5ba7b} - (no file)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: MS-KB - {8b2d996f-b7d1-4961-a929-414d9cf5ba7b} - (no file)
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O13 - Gopher Prefix:
O15 - Trusted Zone: http://www.msi.com.tw
O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/betapit/PCPitStop.CAB
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Me ... b56907.cab
O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Mi ... b56986.cab
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O20 - Winlogon Notify: avgwlntf - C:\Windows\SYSTEM32\avgwlntf.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Windows DreamScene - {E31004D1-A431-41B8-826F-E902F9D95C81} - C:\Windows\System32\DreamScene.dll
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: PIXMA Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: mst Defrag Service (mstDfrgS) - mst software, Martin Stiemerling, Germany - C:\Program Files\mst software\mst Defrag\mstDfrgS.exe
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\Windows\system32\oodag.exe
O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe
O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
O23 - Service: SPAMfighter Update Service - SPAMfighter ApS - C:\Program Files\SPAMfighter\sfus.exe
O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

--
End of file - 11062 bytes

Gebruikersavatar
MandersOnline
Manders Online
Manders Online
Berichten: 23644
Lid geworden op: zo 03 aug 2003, 1:12
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Re: computer traag met opstarten en bestanden openen

Bericht door MandersOnline » di 26 aug 2008, 6:59

Dit is mijn logfile
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
Scan saved at 16:14:36, on 25-8-2008
Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
Boot mode: Normal

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - .DEFAULT User Startup: ogalegit.cmd (User 'Default user')

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - (no file)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - (no file)
O9 - Extra button: MS-KB - {8b2d996f-b7d1-4961-a929-414d9cf5ba7b} - (no file)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: MS-KB - {8b2d996f-b7d1-4961-a929-414d9cf5ba7b} - (no file)

O13 - Gopher Prefix:

O20 - Winlogon Notify: avgwlntf - C:\Windows\SYSTEM32\avgwlntf.dll
Ik zie allerlei verwijzingen die ik verder niet kan traceren, bijvoorbeeld AVG gebruik je dat nog?
Een tip voor het snellermaken van de COmputer is EVen de boel goed te defragmenteren, natuurlijk gebeurd dat wel op de achtergrond dagelijks, maar niet volledig grondig.

Daarnaast kan ik natuurlijk wel het een en ander verzinnen om de snelheid te vergroten:
http://vista.mandersonline.nl/tip0006.php
http://vista.mandersonline.nl/tip0018.php
Bezoek ook gerust de hoofd site https://www.mandersonline.nl

tjenma
Beginner
Beginner
Berichten: 11
Lid geworden op: di 15 nov 2005, 18:14
Locatie: Losser

Re: computer traag met opstarten en bestanden openen

Bericht door tjenma » di 26 aug 2008, 9:18

MandersOnline schreef:
Dit is mijn logfile
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
Scan saved at 16:14:36, on 25-8-2008
Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
Boot mode: Normal

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - .DEFAULT User Startup: ogalegit.cmd (User 'Default user')

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - (no file)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - (no file)
O9 - Extra button: MS-KB - {8b2d996f-b7d1-4961-a929-414d9cf5ba7b} - (no file)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: MS-KB - {8b2d996f-b7d1-4961-a929-414d9cf5ba7b} - (no file)

O13 - Gopher Prefix:

O20 - Winlogon Notify: avgwlntf - C:\Windows\SYSTEM32\avgwlntf.dll
Ik zie allerlei verwijzingen die ik verder niet kan traceren, bijvoorbeeld AVG gebruik je dat nog?
Een tip voor het snellermaken van de COmputer is EVen de boel goed te defragmenteren, natuurlijk gebeurd dat wel op de achtergrond dagelijks, maar niet volledig grondig.

Daarnaast kan ik natuurlijk wel het een en ander verzinnen om de snelheid te vergroten:
http://vista.mandersonline.nl/tip0006.php
http://vista.mandersonline.nl/tip0018.php

Sank voor de snelle reactie. Nee AGV gebruik ik niet meer. dus deze kan ik verwijderen?

tjenma
Beginner
Beginner
Berichten: 11
Lid geworden op: di 15 nov 2005, 18:14
Locatie: Losser

Re: computer traag met opstarten en bestanden openen

Bericht door tjenma » di 26 aug 2008, 9:43

tjenma schreef:
MandersOnline schreef:
Dit is mijn logfile
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
Scan saved at 16:14:36, on 25-8-2008
Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
Boot mode: Normal

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - .DEFAULT User Startup: ogalegit.cmd (User 'Default user')

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - (no file)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - (no file)
O9 - Extra button: MS-KB - {8b2d996f-b7d1-4961-a929-414d9cf5ba7b} - (no file)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: MS-KB - {8b2d996f-b7d1-4961-a929-414d9cf5ba7b} - (no file)

O13 - Gopher Prefix:

O20 - Winlogon Notify: avgwlntf - C:\Windows\SYSTEM32\avgwlntf.dll
Ik zie allerlei verwijzingen die ik verder niet kan traceren, bijvoorbeeld AVG gebruik je dat nog?
Een tip voor het snellermaken van de COmputer is EVen de boel goed te defragmenteren, natuurlijk gebeurd dat wel op de achtergrond dagelijks, maar niet volledig grondig.

Daarnaast kan ik natuurlijk wel het een en ander verzinnen om de snelheid te vergroten:
http://vista.mandersonline.nl/tip0006.php
http://vista.mandersonline.nl/tip0018.php

Dank voor de snelle reactie. Nee AGV gebruik ik niet meer. dus deze kan ik verwijderen?
De tips die u heeft gegeven heb ik uitgevoerd

Gebruikersavatar
Jan_Kol
500+ Poster
500+ Poster
Berichten: 854
Lid geworden op: ma 04 aug 2003, 0:53
Locatie: Meppel
Contacteer:

Re: computer traag met opstarten en bestanden openen

Bericht door Jan_Kol » di 26 aug 2008, 21:58

Ruim je wel eens op? Ik houd muijn computer bij de tijd (op snelheid) door regelmatig op te ruimen:
1, Ccleaner om internetsporen en register onregelmatigheden op te ruimen. Vink alles aan behalve Geschiedenis autoaanvullen, Venstergrootte/locatiecache en Persoonlijke bestanden en mappen.
2, Advanced WidowsCare, naar beneden schuiven om de juiste downlaodknop te vinden. Spyware bestrijding, register opruiming (anders dan Ccleaner), opstartregelaar en overbodige tijdelijke bestanden opruimer.
3, EasyCleaner, waarvan vooral de eerste knop (Regiseter opruiming) en de laatste knop op de eerste rij (Overbodige bestanden) van groot nut zijn om nog meer op te ruimen.
4, Auslogics defrag en registry defrag; naar beneden schuiven tot hje deze progeamma's ziet bij Free. Na het opruimen deze beide programma's ook nog gebruiken.

In principe moet je computer na dit onderhoud een stuk sneller worden en nog gratis ook.

Ik gebruik dit rijtje regelmatig en mijn computer voelt zich daar heel goed bij.

Jan

Gebruikersavatar
Timelord
1000+ Poster
1000+ Poster
Berichten: 1073
Lid geworden op: ma 14 mei 2007, 11:32
Contacteer:

Re: computer traag met opstarten en bestanden openen

Bericht door Timelord » wo 27 aug 2008, 9:37

Ik installeer een schone windows en maak daar een backup van.
Steeds als er wat mis gaat of hij wordt erg langzaam zet ik die backup terug en heb weer een snelle, schone Windows.

brillant
Beginner
Beginner
Berichten: 62
Lid geworden op: zo 20 feb 2005, 15:40

Re: computer traag met opstarten en bestanden openen

Bericht door brillant » wo 27 aug 2008, 19:04

staat nogal wat rommel op
zou ook msn is niet mee op laten starten,die vertraagd alles

Gebruikersavatar
MandersOnline
Manders Online
Manders Online
Berichten: 23644
Lid geworden op: zo 03 aug 2003, 1:12
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Re: computer traag met opstarten en bestanden openen

Bericht door MandersOnline » do 28 aug 2008, 10:08

Zowiezo alles van AVG verwijderen als je het niet meer er op hebt staan.
Bezoek ook gerust de hoofd site https://www.mandersonline.nl

tjenma
Beginner
Beginner
Berichten: 11
Lid geworden op: di 15 nov 2005, 18:14
Locatie: Losser

Re: computer traag met opstarten en bestanden openen

Bericht door tjenma » do 28 aug 2008, 17:39

Jan_Kol schreef:Ruim je wel eens op? Ik houd muijn computer bij de tijd (op snelheid) door regelmatig op te ruimen:
1, Ccleaner om internetsporen en register onregelmatigheden op te ruimen. Vink alles aan behalve Geschiedenis autoaanvullen, Venstergrootte/locatiecache en Persoonlijke bestanden en mappen.
2, Advanced WidowsCare, naar beneden schuiven om de juiste downlaodknop te vinden. Spyware bestrijding, register opruiming (anders dan Ccleaner), opstartregelaar en overbodige tijdelijke bestanden opruimer.
3, EasyCleaner, waarvan vooral de eerste knop (Regiseter opruiming) en de laatste knop op de eerste rij (Overbodige bestanden) van groot nut zijn om nog meer op te ruimen.
4, Auslogics defrag en registry defrag; naar beneden schuiven tot hje deze progeamma's ziet bij Free. Na het opruimen deze beide programma's ook nog gebruiken.

In principe moet je computer na dit onderhoud een stuk sneller worden en nog gratis ook.

Ik gebruik dit rijtje regelmatig en mijn computer voelt zich daar heel goed bij.

Jan
Jan ik ga mijn best doen bedankt voor het advies

Plaats reactie